logo |

Forum

  Your location: Home >  Forum  >  Industry  >  Content details
  Armenia 2021-03-17 14:05:58
  Industry ԱՅԺՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԱՆԵԼԸ ՇԱՏ ԱՎԵԼԻ ՀԵՇՏ Է ՈՒ ՀԱՍԱՆԵԼԻ

  Եղած գումարը կրկնապատկելու ամենաապահով և արագ տարբերակը արտարժույթային Ֆոռեքս շուկան է, որի շնորհիվ ներդրումներ անել շատ ավելի հեշտ է, ապահով, արագ և, իհարկե, եկամտաբեր։
  Կարևորը լավ բրոկերի հետ համագործակցելն է։ Այս հարցում ձեզ կօգնի նոր, շատ հարմար և ապահով հավելվածը WikiFX, որը տրամադրում է ամբողջական ինֆորմացիա Ֆոռեքս շուկայի մասին։
  Հավելվածում գրանցված են ավելի քան 25500 բրոկեր, համագործակցում են 30 կարգավորող մարմինների հետ, ունեն պրոֆեսիոնալ իրավաբենների խումբ, որոնք օգնում են հաճախորդներին բրոկերների հետ առաջացած խնդիրների դեպքում։
  Դուք կարող եք ծանոթանալ արտարժույթային աշխարհի վերջին նորություններին և տվյալներին, երբ ցանկանաք։
  Հավելվածը շատ հարմար է օգտագործման մեջ, աշխատում է 24/7, աշխարհի տարբեր անկյաններում և անվճար Է։

  Ներբեռնե՛ք հենց հիմա և սկսե՛ք ապահով ներդրումներ կատարել տանից։

  📲 Android: bit.ly/wikifxRUSapp
  📲 IOS: bit.ly/WikiFXrus

  Write your question...
  Please sign in first Sign up/in to comment
  0 Comments

  There is no comment yet. Make the first one.

  Mari
  Participants

  Successfully published

  Risk Warning

  The Database of WikiFX comes from the official regulatory authorities , such as the FCA, ASIC, etc. The published content is also based on fairness, objectivity and fact. WikiFX doesn't ask for PR fees, advertising fees, ranking fees, data cleaning fees and other illogical fees. WikiFX will do its utmost to maintain the consistency and synchronization of database with authoritative data sources such as regulatory authorities, but does not guarantee the data to be up to date consistently.

  Given the complexity of forex industry, some brokers are issued legal licenses by cheating regulation institutes. If the data published by WikiFX are not in accordance with the fact, please click 'Complaints 'and 'Correction' to inform us. We will check immediately and release the results.

  Foreign exchange, precious metals and over-the-counter (OTC) contracts are leveraged products, which have high risks and may lead to losses of your investment principal. Please invest rationally.

  Special Note, the content of the Wikifx site is for information purposes only and should not be construed as investment advice. The Forex broker is chosen by the client. The client understands and takes into account all risks arising with Forex trading is not relevant with WikiFX, the client should bear full responsibility for their consequences.